Bảo vệ: Đất thiếu lửa – Lửa thiếu đất, đất dư khí :v – lửa đếch cần nhiều khí vậy

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để xem bài viết và lời bình.